Feedback, utveckling av ledningsgrupper och konflikthantering

Att bidra till tydligare kommunikation i grupper och mellan individer är min stora passion, ja förutom skärmflygning då.

Feedback

Se hur feedback bokstavligt talat kan vara livsavgörande (2,5 min)

Utveckling av ledningsgrupper

Vikten av tillit i ledningsgrupper (2,5 min)

Konflikthantering

Konflikt som problem eller möjlighet? (2,5 min)

Vad kan jag hjälpa dig med?