Föreläsning om konflikthantering

 

En föreläsning om konflikthantering ger både chefer och medarbetare kunskap om konflikter och verktyg för att motverka dem.

Det vanligaste sättet att agera när det uppstår konflikter är, tyvärr att göra som strutsen. Kunskap om konflikter och verktyg att hantera dem ger goda förutsättningar att agera konstruktivt.

En föreläsning innehåller teorier och modeller som förklarar uppkomsten av konflikter och ger deltagarna verktyg för att hantera konflikter. En viktig del är verktyg och metoder för att förebygga konflikter som till exempel tydlig kommunikation och eget ansvar.
I föreläsningen ingår korta övningsmoment.

En föreläsning pågår oftast mellan 45 minuter till 2 timmar och kan hållas på svenska eller engelska.

Hej Johan,

Tack för en bra föreläsning. Nu har jag använt din medlingsmodell i två samtal under denna vecka, med lovande resultat. Det är verkligen anmärkningsvärt att det är så ovanligt att hantera konflikter överlag på företag idag, dels med tanke på hur negativa de kan vara för produktiviteten, dels med tanke på hur tacksamt det kan vara – både ur ett personligt och professionellt perspektiv.

Jesper Andersson
Technical Manager
JENSEN SWEDEN AB

Föreläsning om konflikthantering

Hjälp med konflikthantering