Tjänster2018-01-27T18:55:28+00:00

Jag arbetar huvudsakligen inom tre områden. Feedback, utveckling av ledningsgrupper och konflikthantering.  

Feedback

Läs mer

Utveckling av ledningsgrupper

Läs mer

Konflikthantering

Läs mer