Johan Nordenfelt

Johan har arbetat med utveckling av ledningsgrupper, kommunikation, konflikthantering och coachning i mer än 25 år.

2002 grundade han Stockholm Ledarinstitut AB där han fortfarande är aktiv som VD och delägare. Han är examinerad vid Nordisk Gestalt Institut i Danmark och använder ofta upplevelsebaserade övningar utifrån ett gestaltteoretiskt synsätt för att öka deltagarnas självkännedom.

Johans omfattande och breda erfarenhet av kommunikation, bland annat i skarpt läge som hjälparbetare i krigets Bosnien, har bidragit till en unik kunskap vad gäller verklighetens förutsättningar för kommunikation och respekt för olikheter. Självkännedom, att hitta och leda sig själv, är en förutsättning för att leda andra – konstaterar Johan, som även stått som grundare till en förskola med uttalat fokus på individutveckling och växande.

Sedan flera år är han en uppskattad föreläsare i konflikthantering och kommunikation inom ett ledarskapsprogram med specialinriktningen nyblivna chefer. Vidare har Johan tidigare utbildat och licensierat Arena Team konsulter och han är även certifierad konsult inom Förändringens Fyra Rum, Extended DISC samt inom det norska AFF 360.

Konsulterfarenheten sträcker sig från branscher som IT, sjukvård, media, restaurang och offentlig förvaltning, där har genomfört utvecklingsprogram och samarbeten med bl.a. Unilever, Schibsted, SBU & Trafikverket. Under senare år har han utvecklat och arbetat med utbildningar i Professionell Feedback, bland annat för Hewlett Packard Sverige, Smittskyddsinstitutet, Jusek, SIDA & Sveriges Ingenjörer.

Johan är medlem i Norlin&Partners konsultnätverk

Johan är passionerad skärmflygare och han trivs bäst när termiken lyfter honom högt. På 5100 meters höjd ovanför Himalayas bergsmassiv hänger livet på förmågan till total uppmärksamhet och närvaro. I grupper och vid personlig coaching är dessa förmågor kanske inte livsavgörande, men väl så viktiga för resultatet. Privat är Johan pappa, make, seglare, naturälskare och fotograf.