Tänk om vi kan skapa en kultur där sexuella trakasserier och kränkningar inte kan existera!

Nu på lördag kommer vi att ha en repris på den workshop vi hade förra helgen på temat:
#metoo – hur gör vi nu?
Lördag 9 december kl. 12-14, Vasagatan 11, Stockholm.

Vi behöver några till deltagare, gärna fler män. OBS Vi kommer att filma detta för att använda i marknadsföring. Workshopen kostar så klart ingenting och vi bjuder på lunch efteråt. Vi blir max 10 deltagare.

Vi har tagit fram en metod för att bemöta och hantera sexuella trakasserier och kränkningar. Ni får möjlighet att i simulerade situationer själva få träna. Förutom övningarna finns det gott om utrymme för reflektion och integrering av nya erfarenheter.

Enligt deltagarna förra helgen var det starkt och berörande att se vilken styrka det fanns när man under trygga förhållanden kunde agera på ett nytt och kraftfullt sätt i situationer man tidigare varit med om. Både situationer där man själv blivit utsatt och tillfällen man sett eller hört något som ej var ok med inte kunnat/vågat agera.

Det finns forskning som visar att 70% av de kvinnor som blir utsatta för grova sexuella övergrepp hamnar i ”frystillstånd”. Autonoma nervsystemet slår på och vi blir handlingsförlamade. Att vara förberedd genom träning ökar chansen att kunna agera i skarpt läge när det verkligen gäller.

Syftet med workshopen är att:
– bli bättre rustad för att bemöta nya situationer, snarare än att bearbeta och prata om det som redan har hänt.
– inkludera och öka förståelsen för varandras reaktioner. 
– skapa kontakt, inte exkludera.

www.johannordenfelt.se/tjanster/metoo/
www.rollmakarna.se

Hör av dig till mig snarast om du vill vara med.

Telefon: 0707 400 222

Mail: johan@johannordenfelt.se

Varma hälsningar

Johan