Vässa din feedback!

Att säga – Bra jobbat, eller – Det var väldigt bra möte du hade i förmiddags, ger en skön känsla hos mottagaren, och ibland även en obestämbar känsla av – Vad menade hen egentligen med att mötet var bra? Det var ju ett långt möte där jag gjorde en massa olika saker…

Här är 3 tips på hur du kan ”vässa” din feedback och bli tydligare i din kommunikation.

1 – Skilj på uppmuntran och feedback

Uppmuntran är att snabbt säga –Snyggt jobbat eller –Ni är sååå duktiga allihopa. Det skapar i regel energi och boostar mottagaren.
Feedback, å andra sidan, är specifik och tydlig och beskriver vad mottagaren gjort eller sagt.
Fortsätt med både uppmuntran och feedback, det viktiga är att du är medveten om vad som är vad.

2 – Ge feedback på beteende, inte personlighet eller egenskaper

Feedback som börjar med -Du är… handlar om någons personlighet eller egenskaper. Att säga -Du är arrogant leder sällan till något gott och hjälper inte heller personen att förstå vad hen kan göra för att förändra situationen. Du behöver istället omformulera det du uppfattar som arrogant till konkreta beteenden. Med andra ord, vilka observationer ligger bakom att du uppfattar personen som arrogant? Det kan tex vara att hen bara hälsar på vissa personer på morgonen.

Men positiv feedback på någons personlighet eller egenskaper kan väl inte skada? Nja, enligt studier som Alva Appelgren, Karolinska Institutet presenterade i en doktorsavhandling blev de som fick feedback av typen ”du är smart” mer stressade, mindre motiverade och presterade något sämre än de som fick höra ”du valde rätt”. Forskarnas slutsats var att konkret feedback som är direkt kopplad till prestation och beteende gav bäst effekt. Feedback som kopplas till mottagarens karaktär eller egenskaper kunde istället göra mottagaren mer osäker på sin egen förmåga.

När du ger feedback på beteende har mottagaren möjlighet att förändra sitt agerande så feedbacken leder till en positiv utveckling. Kommer du dessutom ihåg att ge bekräftande feedback efteråt och visa att du uppmärksammat att mottagaren ändrat sitt beteende skapar du ytterligare motivation för fortsatt positiv förändring.

3 – Träna på att se det som fungerar istället för att hitta felen

Vår hjärna är konstruerad för att identifiera det som sticker ut och varna för eventuell fara. Baksidan med det är att vi tenderar att inte lägga märke till saker som fungerar bra. När det gäller feedback visar forskning tydligt att organisationer med övervägande positiv och förstärkande kommunikation presterar bättre i termer av lönsamhet, kundnöjdhet och professionell kvalitet. (Losada & Heaphy). Du behöver alltså träna upp vår observationsförmåga och ge bekräftande feedback för att förstärka de beteenden du vill se mer av.

Utmaning!

Prova att ge tre kollegor eller medarbetare positiv och bekräftande feedback inom en vecka och skriv några rader till mig om hur det gick.

Vill du veta mer?

Hör av dig för att boka ett förutsättningslöst möte. Föredrar du telefon eller mail når du mig på telefon +46 707 400 222 eller via epost