#metoo – hur gör vi nu?

Under hösten som gått har ett stort upprop under hashtaggen #metoo präglat nyhetsrapporteringen. Det har fått mig att fundera över vad vi konkret kan göra för att skapa en förändring.

Tänk om vi kan skapa en kultur där sexuella trakasserier och kränkningar inte kan existera!
Där alla vet både när de ska ingripa och är trygga i hur de ska agera. En kultur där medarbetare och chefer redan i förväg har tränat på att bemöta och hantera sexuella trakasserier och kränkningar.

Sedan några år tillbaka har jag samarbetet med Eva Bäckman, skådespelerska och organisationskonsult. Bland annat med interaktiva utbildningar i feedback och konflikthantering. Därifrån var steget naturligt att skapa en utbildning för att förebygga sexuella trakasserier och kränkningar.

Syftet är att chefer och medarbetare ska bli:Workshop metoo

  • bättre rustade att bemöta nya situationer, inte att bearbeta och prata om det som redan har hänt.
  • inkludera och öka förståelsen för varandras reaktioner.
  • skapa kontakt, snarare än att exkludera.
  • i samspel med gruppen/organisationen bygga en stödjande struktur, med handlingsplaner, riktlinjer, rutiner mm kring sexuella trakasserier och kränkningar.

Under utbildningen får ni träna på att bemöta och hantera sexuella trakasserier och kränkningar. Det kan vara situationer där du själv blivit utsatt, eller tillfällen du sett eller hörs någon som inte var ok.
Vi arbetar med simulerade situationer hämtade från era egna erfarenheter. Det finns gott om utrymme för reflektion och integrering av de erfarenheter du gör.

Forskning på Södersjukhuset och Karolinska Institutet visar att 70% av de kvinnor som blir utsatta för grova sexuella övergrepp hamnar i ett ”frystillstånd”. Autonoma nervsystemet slår på och vi blir handlingsförlamade. Genom att vara förberedd och redan innan ha tränat ökar chansen att kunna agera i skarpt läge när det verkligen gäller.

Kontakta mig om du vill ha mer information om utbildning eller en workshop kring hur ni kan arbeta med att förebygga sexuella trakasserier. Läs mer här…

Vill du veta mer?

Hör av dig för att boka ett förutsättningslöst möte. Föredrar du telefon eller mail når du mig på telefon +46 707 400 222 eller via epost