5 steg för att hantera rädsla och obehag inför en uppgift

2018-05-30T22:52:00+02:00

5 steg för att hantera rädsla och obehag inför en uppgift Ända sedan förra sommaren har jag tänkt mycket kring mod och riskbedömning och att hantera rädsla, oro och obehag. Hur hanterar du rädsla eller obehag inför något? Hur går du vidare när saker och ting kollapsar? [...]