5 steg för att hantera rädsla och obehag inför en uppgift

Ända sedan förra sommaren har jag tänkt mycket kring mod och riskbedömning och att hantera rädsla, oro och obehag.

Hur hanterar du rädsla eller obehag inför något?
Hur går du vidare när saker och ting kollapsar?
Hur uppbådar du mod och skapar självtillit igen?

I över 20 år har skärmflygning varit en stor passion i mitt liv. Förra sommaren gick jag en kurs i Frankrike för att träna på att hantera situationer där flygskärmen kollapsar eller trasslar ihop sig.

Mitt första flyg på kursen slutade med en kraschlandning jag rakt ner i en sjö efter att min flygskärm
trasslat sig rejält. Som om det inte räckte var jag nära att drunkna eftersom det tjocka ryggskyddet
av skum flöt upp och vände ner mitt ansikte i vattnet. De 30 sekunderna innan räddningsbåten kom kändes som en hel livstid…

Dagen efter, när jag satt i minibussen på väg upp till starten för nästa flyg gick tankarna runt i huvudet på mig. Ska jag medvetet starta, flyga ut över sjön och göra samma manöver som igår?

Hur ska jag våga lita på att linorna inte trasslar sig?
Och kanske viktigast, vågar jag lita på min egen förmåga att agera rätt?

Det som hände var att rädslan kom smygande i mig.

Rädslan i sig är ju en väldigt bra funktion.
Den behövs för att göra oss uppmärksamma på farliga situationer. Faran med rädsla är när den oreflekterat tar över vi börjar agera utifrån rädsla.

Genom åren har jag behövt lära mig hantera rädsla eftersom jag medvetet utsatt mig i situationer som varit skrämmande eller obehagliga på olika sätt. Allt ifrån att prata inför en grupp, genomföra ett svårt samtal, ringa ett telefonsamtal jag skjutit på länge eller skärmflygning i Himalaya.

Strategi för att hantera rädsla, obehag och inre motstånd

De här 5 stegen har varit till god hjälp för mig att hantera de här situationerna.

  • 1 Lägg märke till att du är rädd/känner obehag. Inte alltid så enkelt som det låter, eftersom rädslan har en förmåga att ”ta över”. Lyssna på kroppens signaler, hjärtat som slår hårdare, andningsfrekvensen ökar, tunnelseende etc.
  • 2 Ta några djupa andetag. Lugna ner kroppen fysiskt.
  • 3 Fråga dig själv vad du är rädd för. Sätt ett namn på rädslan. Hjälp din medvetna hjärna att ta tillbaka kontrollen.
  • 4 Avgör om du är i verklig fara eller inte. Fråga dig -Vad är det värsta som kan hända?
  • 5 Bestäm dig för hur du ska agera. Beroende på om faran är verklig eller inte blir det olika vägval.

Definitionen på mod är enligt ordboken -Förmågan att handla utan fruktan för följder. Jag vill snarare definiera mod som -Förmågan att handla, trots rädsla!

Genom att agera, i lagom stora steg, går det att bygga upp både mod och självtillit.

Vill du veta mer?

Hör av dig för att boka ett förutsättningslöst möte. Föredrar du telefon eller mail når du mig på telefon +46 707 400 222 eller via epost